Inspekce nemovitostí, vyřizování stavebních povolení a průkazů energetické náročnosti

dekman-servis.cz

Zabýváme se kompletní agendou ohledně nemovitostí. Můžeme pro Vás zajistit kompletní analýzu Vaší nemovitosti, která usnadní její prodej nebo za Vás vyřídit stavební povolení či zařídit průkaz energetické náročnosti (PENB)

 • Inspekce všech typů nemovitostí a staveb
 • Vyřizování stavebních povolení pro dům a jiné stavby
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • Ostatní inženýrská činnost spojená s Vaší nemovitostí

Poptávku po našich službách nám můžete zaslat zde.

Inspekce staveb a nemovitostí Praha a okolí

Inspekce nemovitosti vyhodnotí technický stav budovy a pojmenuje zjevné vady a možná rizika skrytých vad. Zájem o provedení inspekce nemovitosti by měl být při prodeji domu jak ze strany kupujícího, tak i ze strany prodávajícího a rovněž by měla mít zájem o tuto službu realitní kancelář.

Kupující z hlediska toho, že nebude v budoucnu nepříjemně překvapen technickými problémy s provozem jeho zakoupeného domu. Prodávající se vyvaruje zodpovědnosti za poruchy z důvodu skrytých vad po dobu 5 let od prodeje, tak jak stanoví nový občanský zákoník.

Realitní kancelář z hlediska toho, že prodává prověřenou nemovitost. Realitní kancelář která nabízí k prodeji prověřenou nemovitost získává určitou konkurenční výhodu.

Inženýrská činnost (vyřizování žádosti o stavební povolení pro dům, plot a další stavby)

Inženýrská činnost zahrnuje práce, které souvisí s povolovacím řízením staveb. Jedná se o tyto činnosti :

 • Projednání stavebního záměru s povolovacími orgány
 • Konzultace s projekční kanceláří při tvorbě projektové dokumentace
 • Vyřízení souhlasů dotčených orgánů
 • Vyřízení povolení stavby

Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy  ( PENB ), vyhodnocuje její energetickou náročnost a zařazuje hodnocenou budovu do příslušné třídy A – G ( tj. od budovy mimořádně úsporné až po budovu mimořádně nehospodárnou  ) . Průkaz vyhodnocuje veškerou energii, která je potřebná pro vlastní provoz budovy – energii na vytápění, energii na přípravu teplé vody,  energii na chlazení budovy, energii na větrání a klimatizaci , energii na osvětlení.

Povinnost zpracování PENB stanoví  zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění a to :

 • Stavebníkům, vlastníkům a společenství vlastníků jednotek při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov.
 • U budov užívaných orgánem veřejné moci
 • Vlastníkům a společenství vlastníků jednotek při prodeji budovy nebo její ucelené části, při pronájmu budovy, nebo při pronájmu její ucelené části

Obsah průkazu energetické náročnosti budovy a způsob jeho zpracování stanoví prováděcí předpis, vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, v platném znění.

Pro vypracování PENB je potřeba :

 • Projektová dokumentace budovy
 • U stávajících budov je nutná prohlídka budovy zpracovatelem PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let od jeho vyhotovení a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění uděleného MINISTERSTVEM  PRŮMYSLU  A  OBCHODU.