Stavební dozor Praha a celá ČR

dekman-servis.cz

Nabízíme Vám profesionální stavební dozor jak v Praze, tak jejím okolí, popř. kdekoliv v ČR. Jak takový dozor probíhá?

 • Zašlete nám poptávku, co chcete dozorovat
 • Vypracuje se smlouva a plán dozoru
 • Probíhá pravidelný dozor a hlášení majiteli
 • Finální kontrola a předání nemovitosti
 • Ev. řešení nedostatků se stavební firmou

Poptávku po stavebním dozoru nám můžete zaslat zde.

Stavební dozor jak a kdy využít ?

Dozorování provádění staveb je jedním ze základních předpokladů úspěšné realizace staveb. Technický dozor investora hájí ve stavebním procesu zájmy investora, kontroluje ve všech směrech činnost zhotovitele stavby a může být nápomocen při uvedení zhotovené stavby do užívání.

 Cena stavebního dozoru, stavební dozor ceník

Sdělte nám prosím Vaší představu v čem bychom Vám mohli pomoci. Zašleme Vám následně orientační cenový návrh stavebního dozoru.

Autorizovaný stavební dozor, smlouva na stavební dozor

Máme autorizaci a mnoho zkušeností s prováděním stavebního dozoru. Ke každé zakázce vyhotovíme transparentní
smlouvu.

Konkrétní nabídka činností Stavebního dozoru:

 • Technickou pomoc při výběru zhotovitele stavby, kontrola a vyhodnocení nabídkových rozpočtů
 • Technickou pomoc při uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby se stavební firmou
 • Zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby
 • Dohled nad dodržováním podmínek určených stavebním úřadem a dotčenými orgány v povolovacím procesu, při realizaci stavby
 • Organizaci kontrolních dnů po celou dobu výstavby
 • Kontrola souladu realizace stavby se schválenou projektovou dokumentací v povolovacím řízení
 • Kontrola dodržování časového postupu stavby
 • Kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržení použití požadovaných materiálů v projektové dokumentaci
 • Kontrola fakturace zhotovitele
 • Kontrola konstrukcí a částí díla, která budou dalším postupem zakrytá
 • Kontrola vedení stavebního deníku
 • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí
 • Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech
 • Součinnost se stavebníkem při uvedení stavby do užívání